Etik og datasikkerhed

Etik

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg omfattet af Psykologloven og af de etiske principper for nordiske psykologer.

Det betyder for jer som kunde og klient, at jeg til enhver tid lægger vægt på tavshedspligt, opdateret faglig viden og at give jer så retvisende rådgivning og dialog som muligt. Det betyder også, at der er opgaver som jeg vil sige nej tak til, hvis jeg ikke har den rette faglige eller erfaringsmæssige viden.

Datasikkerhed

KAHLKE ERHVERVSPSYKOLOG tager den enkeltes og virksomheders datasikkerhed alvorligt:

  • Jeg videregiver selvfølgelig ikke oplysninger til andre end det skriftligt aftalte

  • Jeg opbevarer data sikkert, sletter elektronisk og makulerer papirer efter aftale

  • Jeg beder aldrig om unødvendige oplysninger som cpr.nummer eller andre personfølsomme oplysninger

  • Jeg videregiver aldrig oplysninger til kommercielle formål

  • Da jeg ikke udsender nyhedsbrev, vil du heller ikke ad den vej kunne blive kontaktet uopfordret af mig

  • Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde din tilladelse til, at jeg i forbindelse med et samarbejde må have oplysninger om dig

  • Jeg har taget de fornødne foranstaltninger elektronisk til, at du kan sende mails sikkert til mig, og til at mine IT-systemer er sikrede

  • Ingen andre end jeg har adgang til KAHLKE ERHVERVSPSYKOLOGs computer, smartphone og iPad. Alt er selvfølgelig sikret med adgangskoder

  • Du er velkommen til at få yderligere oplysninger om KAHLKE ERHVERVSPSYKOLOGs privatlivspolitik og overholdelse af General Data Protection Regulation (GDPR)