Testcertificeringer

Brug af test er en genvej til hurtigere at tale om det, der er mest relevant. Jeg er blandt andet certificeret i disse fire testværktøjer:


Hogan Assessment fra A & D Resources. Der er tale om en klassisk fem-faktor personlig-hedstest.

Jeg bruger især Hogan til personvurdering af ledere i forbindelse med ansættelser, talentudvikling, udnævnelse og coaching.

Det særlige ved Hogan personlighedstest er, at man både som testtager og test-bruger får et solidt grundlag for at tale om karriere-hæmmende træk - personlighedens mørke sider. Det, som man måske viser under pres og stress, og som det derfor er hensigtsmæssigt at arbejde med.

Se mere om Hogan Assessment her


IST 2000 R fra Hogrefe er en IQ-test (intelligenttest) til vurdering af kognitive evner hos voksne mennesker.

Jeg bruger intelligenstest i en erhvervsmæssig sammen-hæng, da de er det mest veldokumenterede testværktøj til at forudsige, om man vil lykkes i et job. Populært udtrykt, så får man et nuanceret billede af analytisk styrke under tidspres. Og netop tidspres og præstationer med deadline kendetegner mange job på både leder- og specialistniveau.

Se mere om IST 2000 R her


NEO PI-3 fra Hogrefe er også det man kalder en klassisk fem-faktor personlighedstest.

Jeg bruger NEO PI-3 bredt både til medarbejdere og ledere i forbindelse med ansættelser, talentudvikling, udnævnelse og coaching. Testen har været på det danske marked i mange år og den bygger på solid dokumentation.

Læs mere om testen her

Og hvis du er mere interesseret, så får du et ekstra link her


MBTI / JTI er to versioner af samme test, der er forankret i C.G. Jungs teori om psykologiske typer. Teorien blev første gang blev præsenteret i bogen Psykologiske Typer (1921). .

Jeg er certificeret i begge værktøjer, og bruger dem udelukkende i coaching og undervisningssammenhænge. Det er værktøjer, der er gode til at give selvindsigt og forståelse for menneskers forskelligheder.

Læs mere om den amerikansk udviklede Myers-Briggs test (MBTI) her

Og læse mere om Jungiansk Typeindeks (JTI), der er en norsk bearbejdning af den amerikansk udviklede MBTI her