Personvurdering

Vidste du, at der findes en forening, hvis eneste formål er at arbejde for at udbrede kendskabet til fair og retvisende personvurdering i en erhvervsmæssig sammenhæng? Den hedder Videnscenter for Professionel Personvurdering og har som medlemmer testbrugere, testtagere, testudbydere og andre interessenter. Læs mere her 


VPP afholder sin årlige konference den 3. oktober 2023. 

Årets tema er: Mødet mellem talent og kultur

Dyk ned i talentets gåder på VPP's kommende konference.

Hvad ligger bag talent og hvordan kan vi arbejde med talent i organisationen? Hvordan udforskes, spottes og dyrkes et talent i virksomhederne, og hvilken indflydelse har organisationer på talenters engagement?

På VPP's konference afdækkes kulturens rolle i talentets rejse mod succes og hvordan talenter også differentierer sig fra hinanden. Vi udforsker talentets dybder og får svar på, hvordan organisationskultur og personlighed interagerer og dermed skaber en blomstrende talentkultur i vores organisationer.

Disse emner bliver grundigt behandlet den 3. oktober 2023 på VPP's konference om talentkultur. Konferencen afholdes hos Center  for Ledelse i København. Læs mere på her  


Personvurdering foretager vi alle hver dag og hele tiden. Ofte fuldstændig ubevidst om de mellemregninger, vi lægger ind. Vi lander på, at her er en person vi kan lide, her er én vi ville kunne samarbejde med, her er én, der ville kunne repræsentere virksomheden godt.

Men god personvurdering kræver mere. Den kræver, at man også kender sine mellem-regninger. Og at man ser på, hvor jobrelevante de er. For eksempel kan den ansøger, der er veltalende og velfungerende i selve samtalen, og som man derfor umiddelbart svinger godt sammen med, meget vel vise sig at være for talende og for ufokuseret i forhold til jobbets krav.

Tre vigtige elementer i en professionel tilgang til personvurdering er: