Personvurdering

Vidste du, at der findes en forening, hvis eneste formål er at arbejde for at udbrede kendskabet til fair og retvisende personvurdering i en erhvervsmæssig sammenhæng? Den hedder Videnscenter for Professionel Personvurdering og har som medlemmer testbrugere, testtagere, testudbydere og andre interessenter. Læs mere her

Personvurdering foretager vi alle hver dag og hele tiden. Ofte fuldstændig ubevidst om de mellemregninger, vi lægger ind. Vi lander på, at her er en person vi kan lide, her er én vi ville kunne samarbejde med, her er én, der ville kunne repræsentere virksomheden godt.

Men god personvurdering kræver mere. Den kræver, at man også kender sine mellem-regninger. Og at man ser på, hvor jobrelevante de er. For eksempel kan den ansøger, der er veltalende og velfungerende i selve samtalen, og som man derfor umiddelbart svinger godt sammen med, meget vel vise sig at være for talende og for ufokuseret i forhold til jobbets krav.

Tre vigtige elementer i en professionel tilgang til personvurdering er:

  • en jobanalyse og kravprofil, hvor man ser på, hvad der er ønskeligt i jobbet, og hvad der er mindre hensigtsmæssigt. En kravprofil er med til at sikre, at I som virksomhed går efter de medarbejdere, der kan være med til at skabe resultater i virksomheden og som matcher de værdier, I som virksomhed lægger vægt på . Den rette nye kollega giver jer mulighed for at blive endnu bedre til det I gør.

  • strukturerede jobsamtaler på baggrund af en spørgeramme sikrer, at det væsentlige bliver berørt, og at alle ansøgere behandles lige. Du kan som eksempel se et uddrag af en spørgeramme her og læse om min nyeste bog her.

  • test i form af personlighedstest og/eller IQ-test giver hypoteser om ansøgers personlighed og begavelse. Begge dele udgør et værdifuldt grundlag i både ansættelsessamtaler, coachingsamtaler og talentsamtaler. Ansøger får mulighed for selvrefleksion og for at uddybe de strategier, som vedkommende bruger, fx når der er modgang eller pres på arbejdet. Læs om de test, jeg bruger her