Værktøj: spørgeramme til ansættelsessamtalen

Undersøgelser viser, at en af de største fejlkilder i ansættelsessamtale ligger i, når man som virksomhed ikke planlægger og gennemfører samtalen tilstrækkeligt struktureret i forhold til det, der er jobbets vigtigste krav. Brug nedenstående som inspiration til dine spørgsmål:

Hvad skal man være god til?

 • Hvad skal man efter din mening være god til som medarbejder, når man arbejder med xx-opgaver?

 • Hvad er det, som du især er god til? Hvorfor det?


Arbejdsformer

 • Beskriv, hvordan du har arbejdet inden for de forskellige arbejdsområder?

 • Hvem samarbejder du med på en sag, hvis der er et samarbejde? Hvad gør du? Hvad gør den/de andre? Hvordan fungerer det?


Arbejdsopgaver – typisk opgaveforløb

 • Beskriv dine opgaver i et typisk opgaveforløb? (hvad gør du, hvornår gør du det, hvad kommer før og efter dine opgaver, hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt, hvordan kunne man forbedre, hvad ville du især være interesseret i her?)

Læringslyst og -evne

 • Fortæl om de to seneste erfaringer du har med at skulle lære noget nyt? Beskriv kort situationen, hvad du skulle lære og hvordan det gik. Hvordan ser du på det i dag?

 • Prøv at beskrive sidst du skulle lære noget nyt med xx? Hvordan foregik det? Hvad var især vanskeligt for dig?

 • Ud fra dine erfaringer, hvad mener du, at vi skal være særligt opmærksomme på, når vi planlægger, hvordan nye kolleger skal oplæres i at bruge nye xx-ting?

Ændringer i arbejdspraksis

 • Har du et eksempel på, hvornår du sidst ikke har haft mulighed for at være så omhyggelig ved udførelsen af en arbejdsopgave som du egentlig ville være?

 • Hvordan reagerer du i den situation?

Erfaringer med modgang og vanskelige situationer

 • Hvilke eksempler har du på vanskeligheder eller modgang i dit (arbejds)liv?

 • Hvad gjorde du / hvad gjorde andre?

 • hvilke ressourcer i dig selv trækker du på, når du oplever noget svært?

 • Hvilke ressourcer omkring dig trækker du på i vanskelige situationer?